Usnesení 6 TO 35/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok usnesení 6 TO 35 / 2015 ze dne 23.04.2015 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 6 TO
35/2015" s evidenčním číslem 0cd2a91e-26d3-49d9-9616-2b2927ac5176 a s
běžným číslem 96333/2015 bylo doručeno dne 27.04.2015 19:05:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nežádal jsem kopii rozhodnutí 6To 35/2015 ze dne 23.04.2015 vyhotovené v písemné podobě, žádal jsem výrok tohoto usnesení byť i anonymizovaný. Jelikož jsem tuto informaci neobdržel, žádám opětovně o její poskytnutí. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem

S přátelským pozdravem,

David Havlík