Usnesení 6 TO 164 / 2019

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Holomková

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 6 To 164/2019. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti.

S přátelským pozdravem,

Lenka Holomková

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 6 TO 164 /
2019" s evidenčním číslem e9ae8908-f4ba-4dd1-91b2-51638b88df73 a s běžným
číslem 41949/2020 bylo doručeno dne 03.03.2020 14:51:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 3. 3. 2020.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Lenka Holomková

Povinný subjekt: Sprava krajskeho soudu UL

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Vejmanová

tímto Vám potvrzuji doručení Vaší zprávy, kterou jste mi poskytla usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 6 To 164/2019-172.

S pozdravem,

Lenka Holomková