Usnesení 67 TO 304 / 2016

Lukáš Trnka vznesl tento dotaz dotaz na Městský soud v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii usnesení ve věci 67 TO 304 / 2016 ze dne 26. 09. 2016, až bude vyhotoveno, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 67 TO 304 /
2016" s evidenčním číslem fecf4506-bd26-4315-8cfb-5a1939ed268b a s běžným
číslem 239475/2016 bylo doručeno dne 29.09.2016 15:54:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.