Usnesení 67 Tmo 1/2014 ze dne 15.1.2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám Vás o zaslání kopie usnesení 67 Tmo 1/2014 ze dne 15.1.2014, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 67 Tmo
1/2014 ze dne 15.1.2014" s evidenčním číslem
05b15c7e-9c00-4c10-ab17-1d6120f3e83b a s běžným číslem 162340/2017 bylo
doručeno dne 22.06.2017 08:03:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji Vám tímto doručení odpovědi na moji žádost o informaci, která se týkala "Usnesení 67 Tmo 1/2014 ze dne 15.1.2014". Konstatuji, že jste tímto řádně splnili svou povinnost danou zákonem 106/1999 Sb. v plném rozsahu.

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
162340/2017" s evidenčním číslem 47bef340-a01f-4e42-b46f-0f0367768701 a s
běžným číslem 172025/2017 bylo doručeno dne 29.06.2017 17:59:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny,

2 přílohy

-- ZE ZPRÁVY(ODPOVĚDI) BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]28/6/2017

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

Adresát:

 

 Adresa doručení:

[1][FOI #6820 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6820 e-mail] ??

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/usn...