David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok usnesení 5 T 92/2014 ze dne 20.4.2015, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 5 T
92/2014" s evidenčním číslem 692ee995-eed4-473c-8abc-fa9b9d183099 a s
běžným číslem 27302/2015 bylo doručeno dne 28.04.2015 15:22:25.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vážený pane,

 

V příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle
z.č. 106/99Sb., která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 69Si
168/2015.

 

Žádáme Vás o potvrzení přijetí této odpovědi ve lhůtě 3 dnů.

 

Děkujeme

 

S pozdracem

David Havlík

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

tímto přijetí vaší odpovědi potvrzuji

S pozdravem,

David Havlík