David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 5 T 92/2014 ze dne 20.4.2015, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 5 T
92/2014" s evidenčním číslem 2f2a74d1-4283-4d91-b104-68d62e528c97 a s
běžným číslem 25522/2015 bylo doručeno dne 22.04.2015 06:48:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 5 T
92/2014" s evidenčním číslem 2f2a74d1-4283-4d91-b104-68d62e528c97 a s
běžným číslem 25522/2015, doručené dne 22.04.2015 v 06:48:45 a ověřené dne
22.04.2015 v 07:04:55, bylo přiřazeno ke spisové značce "5 T 92/2014" a ke
zpracování dne 22.04.2015 v 11:43:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si
167/2015.

 

Žádáme Vás  o potvrzení  přijetí této odpovědi ve lhůtě 3 dnů.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

David Havlík

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí

S pozdravem,

David Havlík