Usnesení 5 T 5/2000

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 5 T 5/2000-6505 ze dne 15.3.2013, byť i anonymizované

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 5 T 5/2000"
s evidenčním číslem 3790a1bc-1817-458e-aaab-006673611db6 a s běžným číslem
33448/2015 bylo doručeno dne 21.04.2015 17:51:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Pane žadateli,

 

zasílám požadované rozhodnutí. Tím považuji žádost za vyřízenou.

 

 

                                                                             
JUDr. Milan Štejr, v.r.

                                                                       
    pověřený místopředseda

                                                                             
Krajského soudu v Plzni

 

Za správnost vyhotovení:

Bc. Pavla Tremlová