Usnesení 55 TO 567/2016

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání výroku a poučení usnesení 55 TO 567/2016 ze dne 14.2.2017 byť i v anonymizované podobě elektronickou cestou.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 55 TO
567/2016" s evidenčním číslem 8fb26bb2-c9ef-425d-8f4e-2fa4a80460d7 a s
běžným číslem 31842/2017 bylo doručeno dne 01.03.2017 21:01:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekretariat predsedy krajskeho soudu, Krajský soud v Ústí nad Labem

2 přílohy

Si  92/017

 

Vážená paní, vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 2. 3. 2017 o zaslání výroku a poučení usnesení sp.
zn. 55 To 567/2016 ze dne 14. 2. 2017 Vám sděluji, že dosud nebyl Vámi
požadovaný rozsudek rozeslán všem účastníkům. Proto jsem urgovala Okresní
soud v České Lípě, ať jej v nejbližší době zašle a o této skutečnosti mne
obratem informuje.

 

Zopakujte proto Vaši žádost ve lhůtě 14 dnů.

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 

Martina Pánková, DiS.

asistentka předsedy soudu

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274
400 92  Ústí nad Labem 50

tel.:    +420 477 047 256

mob.: +420 778 762 994

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Sekretariat predsedy krajskeho soudu, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

Si 92/2017

 

Dobrý den,

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu informacím Vám zasíláme požadovaná rozhodnutí.

 

S pozdravem

 

Martina Pánková, DiS.

asistentka předsedy soudu

 

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274
400 92  Ústí nad Labem 50

tel.:    +420 477 047 256

mob.: +420 778 762 994

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]