Usnesení 55 TO 199/2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám zaslání výroku a poučení usnesení 55 TO 199/2015 ze dne 21.7.2015 byť i v anonymizované podobě elektronickou cestou.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 55 TO
199/2015" s evidenčním číslem 03659fe8-a9ba-419e-8dc9-dc55dfcfe1ae a s
běžným číslem 114297/2015 bylo doručeno dne 02.09.2015 22:37:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Schőffelová Iveta Mgr. Bc.,

2 přílohy

 

 

Mgr. Iveta Schöffelová

Krajský soud v Ústí nad Labem

pobočka v Liberci

U Soudu 540/3

460 72 Liberec

tel. 485238352