David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok usnesení 4 TO 74/2014 ze dne 08.04.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 4 TO
74/2014" s evidenčním číslem 60f8a855-1cf9-466f-991a-ddbf13e72458 a s
běžným číslem 53002/2015 bylo doručeno dne 24.04.2015 14:59:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad
Labem 50,

tel. 477 047 111, mail: Instituce [KS Ústí nad Labem vyžaduje e-mail], ID DS: phgaba8

 

Vaše        
značka:
Ze dne: 24.04.2015 ┌   ┐
    [FOI #4136 e-mail] ??
Naše Si 188/2015
značka:
Vyřizuje: Mgr. Marcela Trejbalová
Telefon: 477 047 143
E-mail: [email address]
   
Ústí 13.07.2015   
 nad Labem: ┘
   
   
  

Vážený pane,

 

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 24. 4. 2015 Vám zasílám
požadovaný výrok usnesení 4 To 74/2014 ze dne 8. 4. 2015:  

 

Podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu se napadený rozsudek 
 z r u š u j e   a podle § 259 odst. 1 tr. řádu se věc   v r a c í  
 soudu prvního stupně.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Mgr. Marcela Trejbalová v. r.
asistentka předsedy soudu

Za správnost vyhotovení:

Marcela Pröllerová