David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 4 To 428 / 2010 ze dne 29.06.2011

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 4 TO 428 /
2010" s evidenčním číslem e1ffa413-8ca5-487a-8c32-397c085c0fd0 a s běžným
číslem 255/2015 bylo doručeno dne 02.01.2015 17:33:42.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Salátová Erika, Krajský soud v Ústí nad Labem

3 přílohy

Dobrý den,

na Vaši žádost odesíláme anonymizované rozhodnutí 4To 428/2010.

 

Erika Salátová

dozorčí úřednice

Krajský soud v Ústí nad Labem

tel. 475247277

email: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]