Usnesení 49 Nc 10584/2004

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ostravě

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Ostravě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok, odůvodnění a poučení Usnesení 49 Nc 10584/2004-6 ze dne 21. 01. 2005

S přátelským pozdravem,

David Havlík