David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Usnesení 45 Cm 204/2007-14 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení
45 Cm 204/2007" s evidenčním číslem d6489872-5e51-423d-86a3-50c2f2a71019 a
s běžným číslem 80853/2016 bylo doručeno dne 03.10.2016 17:14:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost.

S pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze
tel.: 257 005 412
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5
[emailová adresa]