David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii usnesení 44 Cm 81/95-57 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 44 Cm
81/95-57" s evidenčním číslem d251d3e9-f7d9-4f7f-bcf8-72cbd4ed32e8 a s
běžným číslem 30941/2017 bylo doručeno dne 06.04.2017 15:50:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

S pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedy Krajského soudu v Praze
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5