Usnesení 35 T 5/2008

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Usnesení 35 T 5/2008 ze dne 22.09.2014

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 35 T
5/2008" s evidenčním číslem c23602fa-6154-4997-b6a3-8ce396e385f1 a s
běžným číslem 332/2015 bylo doručeno dne 03.01.2015 20:02:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

 

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 03.01.2015 o poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme anonymizované usnesení
Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.09.2014, sp. zn. 35T 5/2008.

 

S pozdravem

Mgr. Dalibor Zecha

asistent předsedkyně krajského soudu

 

 

Za správnost:

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555