Usnesení 35 E 914/2010

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Usnesení 35 E 914/2010 ze dne 03.06.2010, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 35 E
914/2010" s evidenčním číslem 4aa1a817-019e-4248-a273-31435c839ccb a s
běžným číslem 17889/2015 bylo doručeno dne 18.02.2015 14:07:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 35 E
914/2010" s evidenčním číslem 4aa1a817-019e-4248-a273-31435c839ccb a s
běžným číslem 17889/2015, doručené dne 18.02.2015 v 14:07:31 a ověřené dne
18.02.2015 v 14:13:29, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 22/2015" a
ke zpracování dne 18.02.2015 v 15:24:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

2 přílohy

David Havlík

nar. 9.10.1976

 

Alejní 2410/3

415 01  Teplice

 

 

Vážený pane Havlík,

 

ve shora uvedené věci Vám k Vaší žádosti ze dne 18.2.2015 zasílám
požadované usnesení č.j. 35 E 914/2010 v anonymizované podobě.

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [email address]
tel: 251441513
fax: 224948064