Usnesení 33 K 10/2003

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Ostravě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozvrhových usnesení ve věci 33 K 10/2003 i s přílohami, pokud je obsahují

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 33 K
10/2003" s evidenčním číslem 7f2b439f-150e-4706-892b-2a9df1ca6568 a s
běžným číslem 155304/2016 bylo doručeno dne 22.08.2016 14:16:52.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.