Usnesení 28 T 7/2017

Dotaz byl úspěšný.

Ladislav Vrána

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 28 T 7 / 2017 ze dne 22. 9. 2017 byť i v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,
Ladislav Vrána

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 28 T
7/2017" s evidenčním číslem a20b08fb-8d0d-47d2-9501-5168b0a62697 a s
běžným číslem 183083/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 12:31:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám sdělení ze dne 09.10.2017 v návaznosti na Vaši žádost ze
dne 27.09.2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si
901/2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555

 

 

Slaninová Lenka, Krajský soud v Ostravě

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 27.09.2017 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
evidovanou u KS v Ostravě pod sp. zn. Si 901/2017.

 

S pozdravem

 

Lenka Slaninová

sekretariát

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  Ostrava

tel.: 596 153 555