Usnesení 24 CO 38/2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 24 CO 38/2015 ze dne 30.04.2015 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 24 CO
38/2015" s evidenčním číslem c5f2d3f5-3c7d-4f9f-9ad7-7aee341395cc a s
běžným číslem 228714/2015 bylo doručeno dne 03.10.2015 13:34:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Odesílatel :      Městský soud v Praze
                        Spálená 2
                        112 16  Praha 2

Adresát:          David Havlík

                       Alejní 2410/3

                        415 01 Teplice

 

 

Adresa doručení:  [1][FOI #4535 e-mail] ??

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal. (§ 19
odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4535 e-mail] ??

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

 

 

Odesílatel :      Městský soud v Praze
                        Spálená 2
                        112 16  Praha 2

Adresát:          David Havlík

                       Alejní 2410/3

                       415 01 Teplice

 

 

Adresa doručení:  [1][FOI #4535 e-mail] ??

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal. (§ 19
odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4535 e-mail] ??