Usnesení 24 C 26 / 2017 ze dne 2.5.2018,

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání kopie usnesení 24 C 26 / 2017 ze dne 2.5.2018, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 24 C 26 /
2017 ze dne 2.5.2018," s evidenčním číslem
6d7ea5b8-9a19-4783-952b-45997c0b0fa5 a s běžným číslem 39642/2018 bylo
doručeno dne 13.07.2018 12:38:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

3 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si 446
/2018.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 13. 7. 2018 a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti (ust. § 47/2 a § 46/2 o. s. ř.).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

 

Povinný subjekt: Dormiševová Jana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Dormiševová,

potvrzuji Vám tímto doručení písemnosti na moji žádost o informaci, která se týkala kopie usnesení 24 C 26 / 2017 ze dne 2.5.2018. Konstatuji, že jste tímto řádně splnili svou povinnost danou zákonem 106/1999 Sb. v plném rozsahu.

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý