Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
tímto Vás žádám o kopii písemnosti 10 EXE 10205/2012-17 byť i v anonymizované formě. Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Klára Zieglerová

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení" s
evidenčním číslem d65765fc-e363-4a78-8934-4802e3f326d3 a s běžným číslem
40378/2020 bylo doručeno dne 15.06.2020 16:11:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení" s
evidenčním číslem d65765fc-e363-4a78-8934-4802e3f326d3 a s běžným číslem
40378/2020, doručené dne 15.06.2020 v 16:11:21 a ověřené dne 15.06.2020 v
16:18:03, bylo přiřazeno ke spisové značce "90 SI 77/2020" a ke zpracování
dne 18.06.2020 v 14:34:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chomutov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově

2 přílohy

Vážená paní Zieglerová,

 

v příloze Vám zasílám výzvu k doplnění Vaší žádosti o poskytnutí
informací.

 

S pozdravem

 

Šárka Kůrková

sekretariát správy soudu

Okresní soud v Chomutově  

* Tel.: 474 698 369

* E-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Klára Zieglerová

Povinný subjekt: Kůrková Šárka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

svou adresu trvalého pobytu jsem uvedla do svého profilu/účtu..

S pozdravem,

Klára Zieglerová

Kůrková Šárka, Okresní soud v Chomutově

3 přílohy

Vážená paní Zieglerová,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

S pozdravem

 

Šárka Kůrková

sekretariát správy soudu

Okresní soud v Chomutově  

* Tel.: 474 698 369

* E-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]