David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 13 TO 193/2016 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 13 TO
193/2016" s evidenčním číslem 15077ffd-ea3a-4e28-92a1-5155250582bc a s
běžným číslem 56330/2016 bylo doručeno dne 08.07.2016 15:43:14.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 8.7.2016.

S pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedkyně Krajského soudu v Praze
tel.: 257 005 412
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5
[emailová adresa]

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze zasílám odpověď KS Praha k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedkyně

Krajského soudu v Praze