Usnesení 13 TO 119/2015

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Hradci Králové

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Hradci Králové měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám výrok usnesení ve věci 13 TO 119/2015 ze dne 08.04.2015 byť i anonymizovaný

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 13 TO
119/2015" s evidenčním číslem f06c0130-5808-413f-a923-5c8ebb193cbc a s
běžným číslem 50654/2015 bylo doručeno dne 15.05.2015 11:58:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 15.5.2015 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 15.5.2015 a opakovaně 13.6.2015 jsem Krajský soud v Hradci Králové požádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně jsem žádal výrok usnesení ve věci 13 TO 119/2015 ze dne 08.04.2015 byť i
anonymizovaný. V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. mi Krajský soud v Hradci Králové informace neposkytl. Tuto lhůtu pro poskytnutí informací přitom povinný subjekt neprodloužil, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení 30 denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Požaduji posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mé žádosti o informace. Pokud informace neposkytne Krajský soud v Hradci králové, požaduji, aby jeho nadřízený orgán věc usnesením převzal a informace mi poskytl sám.

S přátelským pozdravem,

David Havlík