Usnesení 100 P 26/2013 ze dne 05.06.2013

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Karviné
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii usnesení 100 P 26/2013 ze dne 05.06.2013 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 100 P
26/2013 ze dne 05.06.2013" s evidenčním číslem
2571da4b-e878-47f8-8157-9e158201ea4c a s běžným číslem 20104/2015 bylo
doručeno dne 18.02.2015 09:05:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Karviné

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 100 P
26/2013 ze dne 05.06.2013" s evidenčním číslem
2571da4b-e878-47f8-8157-9e158201ea4c a s běžným číslem 20104/2015,
doručené dne 18.02.2015 v 09:05:08 a ověřené dne 18.02.2015 v 09:14:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "100 P 26/2013" a ke zpracování dne
18.02.2015 v 11:47:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná pobočka Havířov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 100 P
26/2013 ze dne 05.06.2013" s evidenčním číslem
2571da4b-e878-47f8-8157-9e158201ea4c a s běžným číslem 20104/2015,
doručené dne 18.02.2015 v 09:05:08 a ověřené dne 18.02.2015 v 09:14:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "100 P 26/2013" a ke zpracování dne
18.02.2015 v 11:47:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná pobočka Havířov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 100 P
26/2013 ze dne 05.06.2013" s evidenčním číslem
2571da4b-e878-47f8-8157-9e158201ea4c a s běžným číslem 20104/2015,
doručené dne 18.02.2015 v 09:05:08 a ověřené dne 18.02.2015 v 09:14:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 147/2015" a ke zpracování dne
18.02.2015 v 11:47:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná pobočka Havířov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Karviné

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 100 P
26/2013 ze dne 05.06.2013" s evidenčním číslem
2571da4b-e878-47f8-8157-9e158201ea4c a s běžným číslem 20104/2015,
doručené dne 18.02.2015 v 09:05:08 a ověřené dne 18.02.2015 v 09:14:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 160/2015" a ke zpracování dne
18.02.2015 v 11:47:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Karviná pobočka Havířov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sznapková Monika, Okresní soud v Karviné

2 přílohy

 
Dobrý den,
 
v příloze zasílám sdělení k Vámi požadované informaci.
 
Hezký den
 
Monika Sznapková
pověřena poskytováním informací
dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím