Usnesení

Dotaz byl úspěšný.

Vojtěch Vajc

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
pokud by to bylo možné, rád bych požádal o znění usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 7 To 62/2006.

Mockrát děkuji

Vojtěch Vajc

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení" s
evidenčním číslem 1b9f11d9-9e24-4455-aaab-990d1611d878 a s běžným číslem
13406/2019 bylo doručeno dne 08.02.2019 14:06:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

2 přílohy

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň 

tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000, e-mail: [1]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail],
IDDS: yaraba4

Naše značka: Si 53/2019
Vážený pan
 
Vaše značka:   V. V.
Vyřizuje: Mgr. Bc. Renata Brabencová
DNE: 14. února 2019

 

Poskytnutí informace

 

Vážený pane,

Krajský soud v Plzni, jako povinný subjekt, obdržel dne 8. 2. 2019
prostřednictvím emailové schránky Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), jejímž předmětem je poskytnutí
usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. 7 To 62/2006.

 

K Vaší žádosti Vám tímto sděluji, že Vámi požadovaná informace je tímto
poskytnuta zasláním opisu usnesení Krajského soudu v Plzni, které je ze
dne 3. 4. 2006, č. j. 7 To 62/2006, a to v anonymizované podobě.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Renata Brabencová v. r.

pověřená vyřízením žádosti o informace

 

 

 

 

Příloha: opis anonymizovaného usnesení KS v Plzni ze dne 3. 4. 2006, sp.
zn. 7 To 62/2006

 

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Pavla Tremlová

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]