David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mluvčí Dopravního podniku Hl, m. Prahy uvedl dne 21.07.2014 v pořadu České televize, Reportéři ČT, že pro případ náhlého ukončení činnosti společnosti Xanthus byly uloženy všechny potřebné informace, k zabezpečení provozování systémů Audis a Doris které společnost Xanthus dodává, v právní kanceláři. A na výzvu GŘ DPP mohou být v případě potřeby předány přímo do jeho rukou.

1. Žádám o jméno právní kanceláře, kde byly informace k uvedeným systémům uloženy
2. Žádám kopii smlouvy či jiného dokladu, který podmínky úschovy zmiňovaných informací stvrzuje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

dne 8. 8. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] a Instituce [DPP vyžaduje e-mail] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.07. 2014 si Vám dovolujeme oznámit, že ROZHODNUTÍ k části níže uvedené žádosti bylo dnes zasláno doporučeně na Vámi uvedenou adresu. K druhé části Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže