Úroky z dlužného výživného pro nezl. dítě

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozhodnutí ve věci úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronicka Podatelna, Ústavní soud

0 *H
0 1 0 +