Upřesnění žádosti k osobě pana komisaře Procházky

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo vnitra.

kohlerová olga

Vážený pan
JUDr. Jaroslav Saveljev
Kancelář ministerstvo vnitra

Údaje k osobě pana Procházky,jsem již uváděla,detašované pracoviště Praha 7,Františka Křížka 24.
Dne 13.05.2016 Procházka-Vyrozumění,Hyan-nebyly zjištěny skutečnosti,že byl spáchán trestný čin.
Dne 8.06.2016-Procházka-Vyrozumění,Hyan-nebyly zjištěny skutečnosti,že byl spáchán trestný čin.
Pan Procházka nechápe závažnost tohoto případu,pan Hyan,Vítek se nadále obahucují na úkor společenství vlastníků ,částka přes 300 000 Kč,-jen za rok 2015,je prokazatelný, evidentnímu dokončenému podvodu.O podvodech pana Vítka,Hyana jsem Vás informovala.Pan Hyan i pani Hyan nejsou oprávněni disponovat s účtem,deset let se nevede účetnictví.čímž ,funkci ze zákona nemůže vykonávat,Pan Hyan udělal tento měsíc pokrok,přestal si dávat odměny za účetnictví,ale nadále pobírá odměny za pověřeného vlastníka,též trestné.!
Pan Hyan může krást podvádět za podpory policie,má výhodu-nosí žluté a červené kalhoty.
Co mají společného pan policejní prezident Tuhý a pan advokát Vítek?
Dnes se pan Chovanec vyjádřil ve zprávách TV NOVA,pan Tuhý je poctivý člověk,co má pan policejní prezident společného se skupinou pana Vítka,pana Martina Ditricha co sepisuje pro pana Vítka podání k soudu a další.
Věřím v poctivost pana Tuhého,žádám pana Chovance předání případu trestné činnosti.této skupiny do rukou policejního prezidenta Tuhého.kdyby se stalo,že mi již šesté vyrozumění zašle, zase pan komisař Procházka v jeho oblíbeném znění,pak je konec policejních orgánů v Čechách! .

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.6.2016 23:33:15 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Upřesnění žádosti k osobě pana komisaře Procházky elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.6.2016 23:33:15 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Upřesněn...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 16.6.2016 23:33:15
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX0312NR7.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra