Úprava procesů pro vyřizování žádostí o informace

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Má-li ÚMČ stanoveny nějaké procesy pro vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999 nad rámec tohoto zákona.

2. Pokud ano, žádám o poskytnutí směrnic, pracovních postupů nebo jiných obdobných dokumentů, které tyto procesy stanovují.

3. Byly-li výše uvedené dokumenty změněny od 1. 10. 2014, pak všechny verze těchto dokumentů, které platily od tohoto datumu do současnosti s informací o tom od kdy do kdy příslušná úprava platila.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

VED ÚKIA Pořízka Jiří Bc.,

4 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v přílohách Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz podle z.č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu  k informacím.

 

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru interního auditu

 

e-mail:[1][emailová adresa

tel.: +420 233373735

mob: +420 737110416

kancelář: IC Milady Horákové 2

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular