Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Mráčková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Uplatnění daňového zvýhodnění na dítě při pronájmu nemovitosti podle §9

Čekáme, až si Martina Mráčková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Martina Mráčková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o informaci k následující problematice.
V současné době vlastním byt, na který se váže hypoteční úvěr. Tento byt jsem musela pronajmout a v současné době ho neužívám. Žádný další byt nevlastním a ani nepronajímám.
V roce 2020 se mi narodila dcera (pobírám rodičovský příspěvěk) a k tomu si přivydělávám na DPP (nedosáhnu ovšem ani poloviny minimální mzdy).
Podle následujícího odkazu na Vašich stránkách Daně-Daň z příjmu-Fyzické osoby-Pronajímatel bych mohla uplatnit daňové zvýhodnění na dítě. Někde jsem se ale dočetla, že pokud nemám další příjem (vyjma příjmu z pronájmu), alespoň ve výši minimální mzdy (pro rok 2020 87.600,-Kč), daňové zvýhodnění na dítě od roku 2018 za těchto podmínek uplatnit nemohu.
Bohužel jsem tuto informaci nikde v zákoně o dani z příjmu nenašla, a proto bych Vás chtěla poprosit o ověření a potvrzení.

Taktéž bych si rovnou ověřila, jestli podle §15 odst.3 jsem správně pochopila, že nemohu uplatnit úroky z hypotečního úvěru, pokud v dané nemovitosti v současné době nebydlím.

Mnohokrát Vám děkuji za informaci.

S přátelským pozdravem,

Martina Mráčková

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 09/01/2021 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 1572/21.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 2673/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina Mráčková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.