Umístění SPZ

Dotaz byl úspěšný.

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně umístění SPZ u vozů Alfa Romeo.

Z výroby je homologováno a standardně se umisťuje registrační značka vlevo.
Podle §32 odst. 1. "se umisťuje na místo konstrukčním řešením pro umístění značky". Na Vašich stránkách je i oficiální stanovisko o umisťování registračních značek vozů Alfa Romeo vlevo z důvodu chlazení.

Jenže problém nastává na STK, kde se technici odvolávají na odst. 4. "pokud značka není v ose vozidla musí být zapsána v TP". Tím spousta majitelů vozů Alfa Romeo narazí a jsou vyhozeni se závadou dokud si to nenechají doplnit.

Selský rozum říká, že SPZ je tam kde má být z výroby a není to módní výstřelek. Jenže technici stanic kontroly mají jiný názor. Proč dosud vozidlo které má Evropskou homologaci procházelo bez potíží, ale v posledních letech nikoli?
Musí se tedy všichni majitelé těchto vozů sebrat, a v panice že neprojdou kontrolou atakovat úřady a prosit je o zápis, nebo platí odst.1 a tyto vozy se povinnost nevztahuje?

S pozdravem
Alfista Koudelka

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 14.2.2018 18:57:11
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Umístění SPZ

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 14.2.2018 18:57:11
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Umístění SPZ

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Alfista Koudelka                              e-mail:
[1][FOI #7194 e-mail] ??

 

 

Č. j. 49/2018-072-Z106/4                   

 

Věc: Odpověď na žádost o informace ze dne 14. 2. 2018

 

Vážený pane Koudelka,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.106/1999 Sb.),
zaevidovanou podatelnou pod č.p. 7765/2018-MD-CKDP. V této žádosti
požadujete poskytnut informaci ohledně umístění státní poznávací značky u
vozů Alfa Romeo.

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že dotaz, který
kladete, nespadá pod režim informačního zákona. Úřady nejsou povinny
v režimu InfZ odpovídat na dotazy týkající se mj. výkladu právních norem
či řešení životních situací. I přes tuto skutečnost jsme se rozhodli ve
Vašem případě postupovat vstřícně a, navzdory zákonné výjimce, předat Vaši
žádost na věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel, který Vám
připravil následující vysvětlení.

 

Evropská směrnice upravuje pouze umístění zadní tabulky s registrační
značkou. Podle § 32 odst. 1 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci
vozidel, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), se tabulka
s registrační značkou umístí tak, aby byla na místě určeném konstrukčním
řešením  silničního vozidla a při běžném provozu na pozemních komunikacích
nedošlo k její ztrátě. Jelikož zákony a vyhlášky platí jakožto celek a
nelze z nich vyjmout pouze část textu, platí i ustanovení § 32 odst. 4
vyhlášky, které nám stanovuje povinnost, v případě umístění tabulky
s registrační značkou vlevo od podélné osy, zaznamenat umístění tabulky
s registrační značkou do technického průkazu silničního vozidla.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]logo
Vyřizuje Pavla Stanošková
[3][emailová adresa]
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[8]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[9]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7194 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
8. https://cz.linkedin.com/company/minister...
9. http://www.dopravniinfo.cz/