Ulice na Krutci jako “jednosměrná silnice”

Dotaz byl částečně úspěšný.

Vážený'á Městská část Praha 6,

V této záležitosti bych chtěl požádat o kopii korespondence mezi radnicí Prahy 6 a zainteresovanými stranami mimo hranice Prahy 6, konkrétně:

- lokální úřady reprezentující sousedící oblasti

- podnikatelské subjekty, které jsou lokalizovány v těchto sousedících oblastech

- soukromé osoby sídlící v těchto sousedících oblastech

Tyto dokumenty by měly obsahovat emailovu korespondenci, scany korespondence zaslané běžnou poštou a všechny dokumenty vztahující se k projektu, které byly přílohami při korespondenci, a to od 1. ledna 2017 do dnešního dne.

Chtěl bych ujasnit, že v tomto dotazu nepožaduji korespondenci mezi Prahou 6 a magistrátem.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Ulice na Krutci jako ?jednosměrná silnice?? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Ulice na Krutci jako ?jednosměrná silnice?? bylo doručeno 10.01.2019 10:19:35 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 014651/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

Vážený pane Hunte,
v příloze naleznete výzvu k upřesnění podání.
S pozdravem

Ing. Radek Polák
referent ODŽP ÚMČ Praha 6
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Povinný subjekt: Úřad městské části Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za Vaši odpověď. Oceňuji, že se snažíte vyhnout požadavku na zaplacení Vašich služeb za zodpovězení dotazu, proto rád upřesňuji svou otázku.

Při zohlednění Vaší odpovědi bych chtěl přejmenovat můj dotaz spíše na “Potencionální řešení dopravních problémů v ulicích Horoměřičká a Na krutci”

Většina této dopravy jasně přichází z částí za hranicemi Prahy 6 a věřím, že lokální autority, podnikatelské subjekty i soukromé osoby mimo Prahu 6 svůj názor MČ Prahy 6 k dopravním problémům prezentovali - nejen ke zkušebnímu jednosměrnému systému v ulici Na krutci. Chtěl bych vědět, jaký názor tyto subjekty vyjádřily při jednáních s MČ Prahy 6 a samozřejmě jaké byly reakce MČ Prahy 6 v jednotlivých případech. Vyznačil jsem 1. Leden 2017 jako počáteční datum, protože vím, že tento problém je dlouhodobý, ale zároveň bych chtěl vyznačit smysluplný datový rámec a limitovat množství dokumentů. To byl také důvod, proč jsem specificky vyjmul diskusi s magistrátem k tomuto tématu.

Chápu, že můžete požadovat náhradů nákladů za zodpovězení mého dotazu podle paragrafu 17 Zákona č. 106/1999 Sb., ale byl bych překvapen, kdyby konečný objem korespondence, kterou požaduji, byl buď rozsáhlý nebo těžko dohledatelný. Také doufám, že tato specifikace Vám pomůže zodpovědět náš dotaz včas.

S pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Re: Na krutci-Hunt-žádost o upřesněni-106/1999-001/19? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Re: Na krutci-Hunt-žádost o upřesněni-106/1999-001/19? bylo doručeno 21.01.2019 12:03:22 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 026807/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Ladislava Vilimova, Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážený pane Hunte,

na pokyn vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6
paní Ing. Dany Charvátové si Vám v příloze dovoluji zaslat Vyrozumění k
Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jež se týká Vašich
písemností č.j.: MCP6 014651/2019 ze dne 10.01.2019 a upřesnění č.j.: MCP6
026807/2019 ze dne 21.01.2016.

Prosíme Vás o potvrzení přijetí této zprávy.
Děkujeme Vám velmi za spolupráci.

S pozdravem a přáním pěkného dne
L. Vilímová

      Ladislava Vilímová
     referent dopravy a životního prostředí
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 327
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/

Povinný subjekt: Ladislava Vilimova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Přijal jsem Váš požadavek na platbu 1 000,- Kč a v 8.2 jsem částku poukázal bankovním převodem.

Udělal jsem to proto, že věřím, že jste tento požadavek na zaplacení vznesli, neboť se domníváte, že existuje významné množství informací, které se vztahují k mému dotazu. Věřím, že jak Vy, tak já chápeme, že zákon povoluje platby za takovéto informace pouze v případech, kdy požadovaná informace nemůže být opodstatněně očekávaná jako čitelná nebo jako část běžné archivace. Pokud se mi bude zdát množství poskytnutých informací jako neodpovídající danému poplatku, vyhrazuji si právo požadovat detailní vysvětlení, jak byl tento čas (5 hodin) využit a právo publikovat Vaši odpověď jako část dialogu na této webové stránce.

S pozdravem,

Richard Hunt

Povinný subjekt: Ladislava Vilimova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zaznamenal jsem, že požadovaná suma 1 000 Kč byla úspěšně převedena na Váš bankovní účet 7. února. Domnívám se, že zodpovězení mého dotazu má nyní velké zpoždění. Mohl bych požádat o poskytnutí této informace co nejdříve; pokud máte nějaké problémy s mým dotazem, prosím o informaci, jaké konkrétní problémy to jsou a kdy by měly být vyřešeny.

S pozdravem,

Richard Hunt

Ladislava Vilimova, Městská část Praha 6

1 příloha

Vážený pane Hunte,

velmi Vám děkuji za zaslání upozornění o provedení platby ve výši: 1.000
Kč, kterou jste poukázal na účet městské části dne 08.02.2019 (platba
týkající se písemností č.j.: MCP6 014651/2019 a 026807/2019 - žádost o
informaci dle zák. č. 106/1999 Sb.).
Zároveň mi dovolte, abych Vás poprosila o přijmutí upřímné omluvy – z
důvodu mé pracovní nepřítomnosti se, bohužel, Vaše informace dostala ke
kolegovi, který pro Vás odpověď zpracovává o několik dnů později. Zároveň
mi dovolte, abych Vás ujistila, že reakce na Vaší žádost Vám bude zaslána
dne 11.03.2019.
Děkujeme Vám velmi za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne
L. Vilímová
      Ladislava Vilímová
     referent dopravy a životního prostředí
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 327
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/

Ladislava Vilimova, Městská část Praha 6

3 přílohy

Vážený pane Hunte,

na pokyn vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Úřadu m. č. Praha 6
paní Ing. Dany Charvátové si Vám v příloze dovoluji zaslat odpověď na Vaší
žádost, kterou jste podal s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, týkající se Vašich písemností
č.j.: MCP6 014651/2019 ze dne 10.01.2019 a upřesnění č.j.: MCP6
026807/2019 ze dne 21.01.2016 - problematika dopravy v ul. Na Krutci (vč.
přílohy - požadované korespondence). Zároveň, prosíme, přijměte naší
omluvu za pozdní zaslání odpovědi.

Prosíme Vás o potvrzení přijetí této zprávy.
Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem a přáním pěkného dne
L. Vilímová

      Ladislava Vilímová
     referent dopravy a životního prostředí
     Odbor dopravy a životního prostředí

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 327
     E-mail: [1][emailová adresa]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha6.cz/

Povinný subjekt: Ladislava Vilimova

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,

Ačkoliv jsem na webové stránce označil Vaši odpověď jako “úspěšnou”, nyní jsem se detailněji seznámil s dokumenty, které jste poskytli a mám obavu, že pravděpodobně spousta informací stále chybí. Vypadá to, že všechna korespondence, kterou jste poskytli, se vztahuje pouze k problému dopravy, který se objevil v roce 2017. Chybí jakákoli korespondence vztahující se k zavedení jednosměrného systému v ulici Na krutci v roce 2018. Jak jsem se dozvěděl od úředníků z Prahy 6, tento systém byl předmětem rozsáhlé korespondence a mnoho dotazů a připomínek přišlo z lokalit mimo Prahu 6, protože samozřejmě velké procento dopravy přichází právě z těchto oblastí. Mohli byste proto prosím přezkoumat Vaši dopověď a ujistit se, že jste poskytli všechnu relevatní korespondenci z roku 2018? Abych Vám pomohl, jsem připraven k dohodě, že kdyby nějaká taková informace byla zveřejněna jinde (buď jako veřejné prohlášení Prahy 6 nebo jako odpověď na dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím jiné osobě) a je k dispozici na webu, můžete zveřejnit pouze odkaz k těmto stránkám, kde se informace nacházejí. Jsem také otevřen diskusi, která Vám pomůže k efektivnějšímu poskytování informací. Každopádně, už jsem splnil Váš nezvyklý požadavek - zaplacení poplatku předem, proto očekávám, že můj dotaz bude zodpovězen komplexně.

S pozdravem,

Richard Hunt