Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Richard Hunt prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Ulice na Krutci jako “jednosměrná silnice”

Čekáme, až si Richard Hunt přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vážený'á Městská část Praha 6,

V této záležitosti bych chtěl požádat o kopii korespondence mezi radnicí Prahy 6 a zainteresovanými stranami mimo hranice Prahy 6, konkrétně:

- lokální úřady reprezentující sousedící oblasti

- podnikatelské subjekty, které jsou lokalizovány v těchto sousedících oblastech

- soukromé osoby sídlící v těchto sousedících oblastech

Tyto dokumenty by měly obsahovat emailovu korespondenci, scany korespondence zaslané běžnou poštou a všechny dokumenty vztahující se k projektu, které byly přílohami při korespondenci, a to od 1. ledna 2017 do dnešního dne.

Chtěl bych ujasnit, že v tomto dotazu nepožaduji korespondenci mezi Prahou 6 a magistrátem.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Ulice na Krutci jako ?jednosměrná silnice?? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Ulice na Krutci jako ?jednosměrná silnice?? bylo doručeno 10.01.2019 10:19:35 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 014651/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

1 příloha

Vážený pane Hunte,
v příloze naleznete výzvu k upřesnění podání.
S pozdravem

Ing. Radek Polák
referent ODŽP ÚMČ Praha 6
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Povinný subjekt: Úřad městské části Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za Vaši odpověď. Oceňuji, že se snažíte vyhnout požadavku na zaplacení Vašich služeb za zodpovězení dotazu, proto rád upřesňuji svou otázku.

Při zohlednění Vaší odpovědi bych chtěl přejmenovat můj dotaz spíše na “Potencionální řešení dopravních problémů v ulicích Horoměřičká a Na krutci”

Většina této dopravy jasně přichází z částí za hranicemi Prahy 6 a věřím, že lokální autority, podnikatelské subjekty i soukromé osoby mimo Prahu 6 svůj názor MČ Prahy 6 k dopravním problémům prezentovali - nejen ke zkušebnímu jednosměrnému systému v ulici Na krutci. Chtěl bych vědět, jaký názor tyto subjekty vyjádřily při jednáních s MČ Prahy 6 a samozřejmě jaké byly reakce MČ Prahy 6 v jednotlivých případech. Vyznačil jsem 1. Leden 2017 jako počáteční datum, protože vím, že tento problém je dlouhodobý, ale zároveň bych chtěl vyznačit smysluplný datový rámec a limitovat množství dokumentů. To byl také důvod, proč jsem specificky vyjmul diskusi s magistrátem k tomuto tématu.

Chápu, že můžete požadovat náhradů nákladů za zodpovězení mého dotazu podle paragrafu 17 Zákona č. 106/1999 Sb., ale byl bych překvapen, kdyby konečný objem korespondence, kterou požaduji, byl buď rozsáhlý nebo těžko dohledatelný. Také doufám, že tato specifikace Vám pomůže zodpovědět náš dotaz včas.

S pozdravem,

Richard Hunt

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Re: Na krutci-Hunt-žádost o upřesněni-106/1999-001/19? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Re: Na krutci-Hunt-žádost o upřesněni-106/1999-001/19? bylo doručeno 21.01.2019 12:03:22 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 026807/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Richard Hunt prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.