Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Oldřich Beneš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Ulice Jitřní - Půlnoční

Oldřich Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 4

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Oldřich Beneš přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Oldřich Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěl bych se zeptat jak bude řešen vjezd z ulice Jitřní do ulice Půlnoční, zatím to vypadá že vjezd nebude umožněn, jedná se o vjezd na soukromý pozemek

S přátelským pozdravem,

Oldřich Beneš

Městská část Praha 4

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Ulice Jitřní - Půlnoční“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Při kladném výsledku ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
tel.: +420 261 192 111
fax: +420 241 741 743
e-mail: Instituce [MČ Praha 4 vyžaduje e-mail]
web: www.praha4.cz
Elektronické přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,png s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

,,Pokud je podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění, je nutné je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu
nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky. Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů (dále jen daňový řád) ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění učiněno elektronicky
bez elektronického podpisu, je nutné je podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým
podpisem nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání."

________________________
This email was scanned by Bitdefender

Šrámková Tereza, Městská část Praha 4

2 přílohy

Vážený pane Beneši,

Úřad městské části Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, obdržel dne 4. 10. 2023 prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu pod označením „Žádost o informace podle dotaz – Ulice Jitřní – Půlnoční“ Vaše podání, které eviduje pod čj. 180/106/2023. Poskytnutí informace na Vámi podanou žádost Vám zasílám v příloze tohoto e-mailu.

Přeji hezký den

Ing. Tereza Šrámková
referent
Odbor personálně mzdový

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4
Tel: 261 192 297
E-mail: [emailová adresa]

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Oldřich Beneš prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.