úklid městské části Prahy 7

František Dečman vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

František Dečman

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací ve věci úklidu MČ Praha 7.

Žádám o poskytnutí těchto informací:

Jaké všechny firmy se (Pražské služby, Prostor, CDV, Mikapa) podílejí či se v letech 2016-2017 podílely na úklidu MČ P7 (vývoz košů, ruční a strojový úklid, zimní údržba, blokové čištění, úklid psích exkrementů, odvoz objemného odpadu apod.), resp. se kterými firmami má MHMP skrze TSK (popřípadě skrze Pražské služby či další subjekt) smlouvu? Prosíme plný výčet subjektů.
Žádáme o sdělení znění smluv s výše uvedenými subjekty (předmět smlouvy, termíny plnění, finanční objem), popřípadě prosíme o zaslání odkazu, kde jsou zveřejněny či zaslání kopií těchto smluv.
Jaké celkové částky byly všem výše vyjmenovaným firmám (popřípadě i dalším, které se podílely na úklidu MČ Praha 7) skutečně vyplaceny v roce 2016 a 2017?

S přátelským pozdravem,

František Dečman

František Dečman

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

požadavek ruším, protože je pro MHMP.

S přátelským pozdravem,

František Dečman

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odložení žádosti o poskytnutí informace podle InfZ.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.hobulet.cz/formular