Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Navrátil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Úklid listí - Praha 8

Jakub Navrátil vznesl tento dotaz dotaz na Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jakub Navrátil přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Navrátil

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

obracím se na Vás jakožto občan MČ Prahy 8 s žádostí o informace ohledně úklidu listí.

Chtěl bych Vás proto na základě výše uvedeného zákona požádat o přesné vymezení:

1. KDY bude v tomto či následujícím měsíci listí uklízeno na městské části Praha 8

2. PODLE ČEHO stanovujete, kdy tento úklid každý rok probíhá (zda jsou limitem finance, či rozhodnutí určitého pracovníka, případně, jestli je postup neměnný).

Předem Vám děkuji za odpověď na všechny mé dotazy.

S pozdravem,

Jakub Navrátil

Zdeňková Martina, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

2 přílohy

 

Dobrý den,

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle Informačního
zákona.

 

S pozdravem

 

 

  Martina Zdeňková
  Právník
   
  [1]Popis: Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky
   
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  Veletržní 1623/24 | 170 00 Praha 7
   
   
  +420 722 985 359
  [emailová adresa]
  [2]www.tsk-praha.cz
   
     
  Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či
jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření
smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv
formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná
smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně
odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními
stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření
jakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.
  Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá
při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající
za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal
compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní
kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli
podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba
jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno
za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
2. http://www.tsk-praha.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Navrátil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.