Úklid chodníků

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Dobrý den,

na vašich webových stránkách (http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/...) se nachází následující tvrzení (kráceno, pravopisné chyby dle originálu):

"V loni dala MČ Praha 7 jen za úklid psích exkrementů 10 650 000,- Kč (...) Do této částky není samozřejmě zahrnut běžný úklid chodníků, který MČ Praha 7 také platí i přes to, že chodníky MČ P7 nevlastní, Majitelem chodníků je hl. m. Praha a ve správě je má Technická správa komunikací hl.m. Prahy."

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o následující:

1. Informaci, jakým postupem a na základě jakých dokumentů váš úřad dospěl k uvedené částce.
2. Informaci, z jakého důvodu a podle jaké konkrétní metodiky jsou odlišovány a účtovány úkony "odstranění psího exkrementu" a "odstranění jakéhokoliv jiného odpadku, než psího exkrementu".
3. Na základě čího rozhodnutí a z jakých důvodů MČ zajišťuje na vlastní náklady úklid prostor, které jí nepatří, a nedomáhá se namísto toho, aby úklid prováděl vlastník?
4. Poskytnutí dokumentů případně odkazovaných v odpovědích na předchozí dotazy.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Úklid chodníků? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Úklid chodníků?, kterou jste 15.10.2014 13:48:12 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Janů Lukáš Ing., Městská část Praha 7

2 přílohy

Dobrý den,

zasílám odpověď na žádost o informace ze dne 15.10.2014 viz příloha.

S pozdravem Lukáš Janů

 

Ing. Lukáš Janů

Odbor životního prostředí

Městská část Praha 7

Nábr. Kpt. Jaroše 1000

17000 Praha 7

tel: 220144155

      732114370

e-mail:[email address]