Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb.

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Český telekomunikační úřad

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na stránkách Vašeho úřadu mě zaujalo, že ukládáte donucovací pokuty. Zajímá mě to a žádám o informaci, zda pokuty ukládáte rozhodnutím či příkazem a zda se při ukládání pokuty také ukládá povinnost hradit náklady řízení. Dále bych rád věděl, zda nezaplacené donucovací pokuty vymáháte. Prosím o zaslání (popř. anonymizovaných) rozhodnutí, a to
jednoho rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho rozhodnutí o rozkladu proti tomuto rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho příkazu o uložení donucovací pokuty,
jednoho exekučního příkazu (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb) bez úroku,
jednoho exekučního příkazu i s úrokem,
jednoho rozhodnutí o zastavení exekuce
a jednoho samostatného rozhodnutí o výši hotových výdajů.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 19:40:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.11.2020 19:40:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí elektronického podání zaslaného na adresu
elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu.
======================================================================

Datum podání : 18.11.2020 19:40:24
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb.

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 18.11.2020 19:40:24
Identifikátor dokumentu: CTU0X087WMHA
ČJ:

Vaše evidenční údaje:
Pečený Václav, Štefánikova 40/, 15000 Praha 5, [FOI #8455 e-mail] ??

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------
Poučení : Upozorňujeme, že v případě elektronického podání e-mailem
činěného ve správním řízení ke správnímu orgánu (§ 37 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) musí být
toto opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
Nebyl-li takový podpis k Vašemu podání připojen, je nutno podání dopl-
nit do 5 dnů od dne, kdy bylo učiněno, nebo jej ve stejné lhůtě učinit
jiným způsobem, který připojení uznávaného elektronického podpisu
nevyžaduje (např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem, pro-
střednictvím vlastní datové schránky). V opačném případě nebude možné
Vaše podání považovat za řádně učiněné a právní účinky takového podání
nebudou zachovány, což může mít vliv např. na dodržení lhůt pro uči-
nění úkonu.
----------------------------------------------------------------------
PRI-BezPoEm

Český telekomunikační úřad

7 příloh

------------------------------------------------
PID : CTU0X088FUVG
Značka : ČTÚ-57168/2020-606
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 606-odb.legislativní,práv
Věc : Dopis ŘO
Datum podání : 2.12.2020