Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Václav Pečený

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na stránkách Vašeho úřadu mě zaujalo, že ukládáte donucovací pokuty. Zajímá mě to a žádám o informaci, zda pokuty ukládáte rozhodnutím či příkazem a zda se při ukládání pokuty také ukládá povinnost hradit náklady řízení. Dále bych rád věděl, zda nezaplacené donucovací pokuty vymáháte. Prosím o zaslání (popř. anonymizovaných) rozhodnutí, a to
jednoho rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho rozhodnutí o rozkladu/odvolání proti tomuto rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho příkazu o uložení donucovací pokuty,
jednoho exekučního příkazu (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb) bez úroku,
jednoho exekučního příkazu i s úrokem,
jednoho rozhodnutí o zastavení exekuce
a jednoho samostatného rozhodnutí o výši hotových výdajů.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

podatelna@cizp.cz, Česká inspekce životního prostředí

Informativní zpráva aplikace Athena - ČIŽP
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu Instituce [ČIŽP vyžaduje e-mail], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání donucujících pokut
Datum doručení: 18.11.2020 19:42:21
Evidenční číslo: ČIŽP/103253/2020

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Pečený prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.