Úhrada rozbitého pultíku a montáž plexiskla

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o informaci, zda bývalý poslanec Volný uhradil rozbití pultíku předsedajícího při jeho akci zvané "flákanec".
Současně žádám, zda bývalí poslanci Volný a Bojko uhradili montáž plexiskel u svých míst v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Pokud ne, žádám o odpověď, jak je to možné a zda jejich úhrada bude vymáhána.
Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S pozdravem,

Mgr. Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956
Kuřívody 509
471 24 Ralsko

posta, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

1 příloha

(See attached file: Němec O._Vomáčka J.- výzva k doplnění podání.docx)

Lada Žánová, Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

Vážený pane,
sdělujeme Vám, že písemná odpověď na Vaši žádost, podanou dle zákona č.
106/1999Sb., která se týkala rozbitého pultíku předsedy Sněmovny, Vám byla
zaslána dne 11. 11. 2021 doporučeně prokazatelným způsobem prostřednictvím
držitele poštovní licence.
S pozdravem

Lada Žánová
samostatné oddělení styku s veřejností
Kanceláře Poslanecké sněmovny
Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1