Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Sirany prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Úhrada chirurgického zákroku při vrozené vadě pacienta 21 let

Monika Sirany vznesl tento dotaz dotaz na Česká stomatologická komora

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Monika Sirany přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Monika Sirany

Povinný subjekt: Česká stomatologická komora

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych Vás požádat o informaci, zda nutný zákrok lze proplatit pojišťovnou a eventuálně za jakých podmínek.

S přátelským pozdravem,

Monika Sirany

Ludmila Pohanková, Česká stomatologická komora

Vážená paní Sirany,

reaguji na Váš e-mail ze dne 20. května 2021. Podle zákona může být zdravotní péče plně hrazená, částečně hrazená nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Z veřejného zdravotního pojištění je hrazena pouze standardní stomatologická péče. Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů. Péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění poskytují zdravotnická zařízení, která mají uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách seznam smluvních partnerů.
Ceny za výkony a výrobky nehrazené či částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění ve smluvních i v nesmluvních zdravotnických zařízeních jsou kalkulovány na základě individuální kalkulace ordinace. Konkrétní ceny najdete pouze v ceníku konkrétního zdravotnického zařízení. Ceny v jednotlivých zdravotnických zařízeních se liší. Zubní lékař je povinen pacienta předem informovat o způsobu a ceně ošetření. V každém zdravotnickém zařízení by měl být ceník jednotlivých výkonů a výrobků vyvěšen anebo na vyžádání poskytnut k nahlédnutí. Na varianty ošetření a způsob úhrady, popř. cenu konkrétního výkonu či výrobku se informujte u svého ošetřujícího zubního lékaře.
Česká stomatologická komora neposkytuje odborné ani právní konzultace pacientům. Ve věci odborného posouzení se pacient může obrátit na jakékoliv zdravotnické zařízení a požádat o konzultaci zubního lékaře. Konzultace není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, ale hradí ji pacient dle ceníku poskytovatele zdravotní péče.

Ve věci možnosti úhrady zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění se informujte u své zdravotní pojišťovny, můžete se obrátit na revizního lékaře zdravotní pojišťovny. O úhradě z veřejného zdravotního pojištění nad rámec standardní stomatologické péče rozhoduje zdravotní pojišťovna.

S pozdravem

Ludmila Pohanková
vedoucí Oddělení administrativní podpory disciplinárního řízení

Česká stomatologická komora
128 00 Praha 2, Slavojova 22
tel.: 234 709 635
e-mail: [emailová adresa]
www.dent.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika Sirany prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.