Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Tobolová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Jitka Tobolová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jaký je plán údžby zeleně (ořezání) na pozemku 985/1, k.ú. Vysočany ? Na vyhrazených parkovacích místech se přes přesahující vegetaci nedá parkovat.

S přátelským pozdravem,

Jitka Tobolová

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPCNP92T a značkou MHMP 2203982/2019.

Datum podání dokumentu/spisu: 30.10.2019.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Tobolová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.