Údaje požadované Ministerstvem vnitra o obecních / městských policiích

Martina Brzobohatá vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o informaci
1/zda mezi požadované údaje MV od jednotlivých městských / obecních policií patří údaj o počtu použití donucovacích prostředků - pout strážníky.
2/pokud ne, tak kde lze tyto informace získat, resp. kdo je povinen je na žádost poskytnout.
3/zda údaje o počtu použití donucovacích prostředků - pout policisty je povinna evidovat Policie ČR a zda MV tyto údaje eviduje.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.2.2017 23:43:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Údaje požadované Ministerstvem vnitra o obecních / městských policiích elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.2.2017 23:43:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Údaje po...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 6.2.2017 23:43:48
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03C3RKU.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Ministerstvo vnitra

8/2/2017

PID: MVCRX03C3XFD
Spis. značka: MV- 17980-2/OBP-2017
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Použití donucovacích prostředků obecní policií a Policií ČR - žádost
o informace