Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Patrik Turcsek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Údaje o počtech studentů v jednotlivých seminárních skupinách

Čekáme, až si Patrik Turcsek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Patrik Turcsek

Povinný subjekt: Akademie Múzických Umění v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle § 4a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů,

Vás prostřednictvím této zprávy žádám o poskytnutí následujících informací:

- Údajů o počtech studentů v jednotlivých seminárních skupinách Vaší vysoké
školy. Žádám o údaje v rámci všech fakult a pracovišť, platné pro zimní
semestr akademického roku 2022/2023.

Pro vyjasnění mého záměru uvádím, že předmětem mé žádosti nejsou počty studentů v rámci studijních programů, ale počty v rámci skupin, ve kterých studenti daného programu společně sdílejí semináře ve stejném časovém bloku - resp. eventuálně jiné formě rozdělení studentů do kmenových skupin v rámci 1 studijního programu, kterou využívá Vaše vysoká škola.

Poskytnutí informací preferuji elektronicky v případě, že to technické náležitosti umožňují.

S úctou,

Patrik Turcsek

Dana JANDÁČKOVÁ, Akademie Múzických Umění v Praze

2 přílohy

Vážený pane Turcseku,

 

v příloze naleznete vyjádření k Vaší žádosti o informace podle Zákona č.
106/1999 Sb. ze dne 25. 11. 2022.

 

S přátelským pozdravem,

 

MgA. Dana JANDÁČKOVÁ
Kancléřka     

[1]cid:i09806736999290939

 

Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1, Česká republika

T: +420 234 244 505

M: +420 604 216 291
[2][emailová adresa]
[3]www.amu.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. https://www.amu.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Patrik Turcsek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.