Hana Vovsová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem absolventkou studia Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1992.. Mám státní zkoušku z psychopedie, logopedie a etopedie. Mohu učit na běžné základní škole, nebo si musím dodělat studium učitelství pro 1. stupeň?
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana Vovsová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitelství
pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči', zaslané '12.02.2024
19:22:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXARYJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

platí zde, že na základě níže uvedeného jste získala kvalifikaci

- učitele MŠ běžné i speciální
- uč. 1.st. ZŠ běžné i speciální
- uč. 2.st. ZŠ speciální
- uč. VOŠ
- speciálního pedagoga
- vychovatele ve školní druž. a domově ml., a dále ve školsk. výchovném a ubyt. zaříz., případně v jeho oddělení zříz. pro d. a žáky se spec. vzděl. potř., v školském zař. pro výk. ústavní vých. nebo ochr. vých., případně ve středisku vých. péče
- pedagoga volného č. a
- asistenta ped.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže