Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Učitelství odborných předmětů

Hana vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Hana přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vystudovala jsem magisterský studijní program učitelství odborných předmětů se specializací obchod a služby. Mám také DPS se závěrečnou zkouškou z pedagogiky s pedagogickou psychologií a metodiky odborného výcviku.
Zajímá mne, zda mohu učit s tímto vzděláním na ZŠ, na jakém stupni a jaké předměty?
Děkuji Vám za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Hana Willaschková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitelství
odborných předmětů', zaslané '24.07.2019 09:48:28' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XMTNY

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní magistro,

magisterský program Učitelství oborných předmětů má obvykle konkrétní
zaměření, ve Vašem případě obchod a služby. Kvalifikaci učitelky odborných
předmětů SŠ jste jistě získala, pouze však výuce těch předmětů, na které
bylo studium zaměřené. Odborné předměty se vyučují na SŠ, nikoliv na 2.
st. ZŠ; na 2. st. ZŠ se vyučují pouze všeobecně – vzdělávací předměty.

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

 

 

Vážená paní magistro,

magisterský program Učitelství oborných předmětů má obvykle konkrétní
zaměření, ve Vašem případě obchod a služby. Kvalifikaci učitelky odborných
předmětů SŠ jste jistě získala, pouze však výuce těch předmětů, na které
bylo studium zaměřené. Odborné předměty se vyučují na SŠ, nikoliv na 2.
st. ZŠ; na 2. st. ZŠ se vyučují pouze všeobecně – vzdělávací předměty.

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hana prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.