Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Huláková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Eva Huláková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

dodělávám si magisterské studium speciální pedagogiky - iporadenství. Původně jsem s tímto vzděláním chtěla učit na 1. stupni ZŠ. Nyní, po novele zákona už se speciální pedagogikou tuto možnost nemám a musela bych si dodělat DVPP. Platnost novely zákona o pedagog. prac. je od 1. 09. 2023. Já jsem v roce 2021 ukončila bakalářský program Speciální pedagogika - intervence (B7506), v tuto dobu ještě platil zákon, že učit na 1. stupni mohu. Má otázka tedy zní: musím si tedy dodělávat DVPP pro výuku na 1. stupni ZŠ nebo to není potřeba, protože bakalařské vysokolškolské studium jsem ukončila před novelou zákona a tudíž by pro mne mělo plati, že učit na 1. st. ZŠ mohu?
Velmi děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Eva Huláková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitelství
1. stupeň ZŠ', zaslané '23.05.2024 07:53:18' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXENSB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní, magisterský program speciální pedagogika je akreditován jako
neučitelský studijní program, tudíž po jeho absolvování se získává
kvalifikace speciálního pedagogika. Kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ získáte
až na základě absolvování Studia k rozšíření odborné kvalifikace
zaměřeného na přípravu učitelů 1.st. ZŠ. Povinnost absolvovat uvedené
studium již platila podle předchozího znění zákona o pedagogických
pracovnících, od 1.9.2023 se změnil pouze název studia, tudíž kvalifikaci
učitele 1.st. ZŠ získáte až na základě absolvování uvedeného Studia
k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeného na přípravu učitelů 1.st. ZŠ.

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Eva Huláková

# Datum narození:  1982-06-28

# Adresa: Jungmannova 83, 666 01 Tišnov

===================================================================

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Dobrý den,

dodělávám si magisterské studium  speciální pedagogiky - iporadenství.
Původně jsem s tímto vzděláním chtěla učit na 1. stupni ZŠ. Nyní, po
novele zákona už se speciální pedagogikou tuto možnost nemám a musela bych
si dodělat DVPP. Platnost novely zákona o pedagog. prac. je od 1. 09.
2023. Já jsem v roce 2021 ukončila bakalářský program Speciální pedagogika
- intervence (B7506), v tuto dobu ještě platil zákon, že učit na 1. stupni
mohu. Má otázka tedy zní: musím si tedy dodělávat DVPP pro výuku na 1.
stupni ZŠ nebo to není potřeba, protože bakalařské vysokolškolské studium
jsem ukončila před novelou zákona a tudíž by pro mne mělo plati, že učit
na 1. st. ZŠ mohu?

Velmi děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Eva Huláková

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[3][FOI #9751 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

23/5/2024

-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. mailto:[FOI #9751 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Huláková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.