Učitel nezná svůj předmět

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Nicolas Tommy Dostál

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

abych objasnil situaci, rád bych popsal dění. Už od začátku školního roku jsem se domníval, že paní učitelka z anglického jazyka neumí úplně anglicky. Psali jsme test z anglického jazyka, napsal jsem test na úrovni chvalitebná, avšak paní učitelka vznesla, že jsem dostal za tři. Na to jsem ji upozornil, náležitě se omluvila. Poté jsem se chtěl zeptat, proč má odpověď nebyla správná. Nechtěla mi odpovědět a přímo se bránila komunikaci se mnou. Stejně činila při komunikaci s ostatními žáky. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli mám podat stížnost a pokud ano, tak kam? Jestli řediteli, inspekci, nebo úplně jinam.

S přátelským pozdravem,

Nicolas Tommy Dostál

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitel nezná
svůj předmět', zaslané '19.10.2017 17:15:11' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XQSEQ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Hamerníková Dana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane,

 

odpovídám na Vaše podání označené jako Žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

Vážená paní, vážený pane,

 

abych objasnil situaci, rád bych popsal dění. Už od začátku školního roku
jsem se domníval, že paní učitelka z anglického jazyka neumí úplně
anglicky. Psali jsme test z anglického jazyka, napsal jsem test na úrovni
chvalitebná, avšak paní učitelka vznesla, že jsem dostal za tři. Na to
jsem ji upozornil, náležitě se omluvila. Poté jsem se chtěl zeptat, proč
má odpověď nebyla správná. Nechtěla mi odpovědět a přímo se bránila
komunikaci se mnou. Stejně činila při komunikaci s ostatními žáky. Chtěl
jsem se tedy zeptat, jestli mám podat stížnost a pokud ano, tak kam?
Jestli řediteli, inspekci, nebo úplně jinam.

S přátelským pozdravem,

N. T. D

 

V úvodu je třeba poznamenat, že toto podání svým obsahem neodpovídá
žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

Na Váš dotaz, ke komu máte podat stížnost na svou učitelku, o které se
domníváte, že neumí úplně anglicky, odpovídám, že ve všech záležitostech
týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb,  pokud zákon
nestanoví jinak, rozhoduje podle § 164 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) ředitel školy. Doporučuji Vám proto obrátit se se svou
stížností na ředitele Vaší školy. Důvodnost či nedůvodnost Vaší stížnosti
je ředitel školy povinen ověřit důkladným objektivním šetřením.

 

Pokud se pak po šetření ředitele školy nadále budete domáhat ochrany svých
subjektivních práv, adresujte svou stížnost na konkrétní inspektorát ČŠI,
jehož působnost odpovídá krajskému uspořádání České republiky (viz na
[1]http://www.csicr.cz/cz/ZAKLADNI-INFORMAC... ).

 

S pozdravem

Dana Hamerníková

 

-------------------------------------------------------

PhDr. Dana Hamerníková

ministerský rada

[2]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Oddělení odborného vzdělávání 221

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 812 176

e-mail: [3][emailová adresa]

[4]www.msmt.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.csicr.cz/cz/ZAKLADNI-INFORMAC...
3. mailto:[emailová adresa]
4. http://www.msmt.cz/