Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra T prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám ukončené bakalářské vzdělání obor Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ a SŠ v kombinaci s geografií + ještě Ing. titul z logistiky.

Pro učitelství 2.stupně a SŠ by měl být tento titul dostačující, ale zajímá mě, jestli je možné učit v MŠ nebo je třeba doplnit studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy.

S přátelským pozdravem,

Petra T

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitel MŠ',
zaslané '09.05.2024 11:25:10' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXEBFK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní inženýrko,

kvalifikaci učitele MŠ získáte studiem v navazujícím magisterském
studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku.

Do studia k rozšíření odborné kvalifikace mohou být přijati jen absolventi
studijních programů Vychovatelství, Pedagogika volného času, Učitelství
pro 1.st. ZŠ a absolventi VOŠ v oboru Vychovatelství, s Vaším studiem
bohužel nesplňujete cílovou skupinu pro přijetí a kvalifikaci tímto
studiem nezískáte.

Dalšími způsoby získání kvalifikace učitele MŠ jsou zkrácené studium
Předškolní a mimoškolní pedagogiky, studium na VOŠ v oboru Předškolní a
mimoškolní pedagogika, příp. bakalářský studijní program Učitelství pro
mateřské školy.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Petra T

# Datum narození:  1990-10-10

# Adresa: U tenisu 19

===================================================================

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám ukončené bakalářské vzdělání obor Speciální pedagogika pro 2.stupeň ZŠ
a SŠ v kombinaci s geografií + ještě Ing. titul z logistiky.

Pro učitelství 2.stupně a SŠ by měl být tento titul dostačující, ale
zajímá mě, jestli je možné učit v MŠ nebo je třeba doplnit studium k
rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy.

S přátelským pozdravem,

Petra T

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[3][FOI #9743 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

9/5/2024

-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. mailto:[FOI #9743 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra T prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.