Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Libor Tyleček

Povinný subjekt: Městská část Praha 7

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2013 nebo
k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. Pokud to
používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls a .pdf.
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I.
až X.).

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Libor Tyleček

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Účetní výkazy?, kterou jste 28.08.2014 17:16:00 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Účetní výkazy? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED OFI Petr Pelka Ing., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

k Vaší žádosti o poskytnutí výkazů za období 2010 až 2013:

-          Rozvaha,

-          Výkaz zisku a ztráty,

-          Příloha,

-          Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC …Fin 2-12

Vás sděluji, že tyto výkazy jsou veřejně přístupné na webových stránkách
Městské části Praha 7 a to ve Zprávě nezávislého auditora o výsledcích
přezkoumání hospodaření Městské části Praha 7 za příslušný rok.

Existuje jedna výjimka a to je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
…Fin 2-12 za rok 2010, který přikládám.

 

S pozdravem

Ing. Petr Pelka

vedoucí finančního odboru

Úřad MČ Praha 7

nábř.Kpt. Jaroše 1000

tel: 220 144 031

e-mail pelkap[1]@p7.mepnet.cz

 

Poznámka: na základě ohlasů některých občanů uvádím stručný obecný návod
na vyhledání dokumentů na našem webu.

[2]www.praha7.cz → Úřad městské části → Usnesení rady a zastupitelstva →
Usnesení rady a zastupitelstva → volba: zastupitelstvo, volba rok.

Vyjedou Vám všechna usnesení zastupitelstva. Vyhledejte „ Návrh
k závěrečnému účtu roku xyz“, roklikněte jej, rozklikněte přílohu „Zpráva
nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření Městské části
Praha 7 za rok xyz.

(Pro kontrolu – jedná se o Usnesení číslo 0078/14, 0099/13, 0062/12,
0083/11).

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. http://www.praha7.cz/