Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Účastníci řízení podle sídla

Čekáme, až si David Havlík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám jména účastníků řízení, u jejichž názvu je v elektronickém informačním systému soudu uvedeno sídlo na adrese Diagorou 4, Kermia Building 6th. Floor Office 601 Nicosia, P.C. 1097, Cyprus Zároveň žádám spisovou značku a jména ostatních účastníků řízení, ve kterých osoba s uvedenou adresou figuruje

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 6

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Účastníci řízení
podle sídla" s evidenčním číslem a4c01a86-b61c-472f-8ba6-d4e0666503b1 a s
běžným číslem 47623/2017 bylo doručeno dne 27.09.2017 17:40:29.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 6

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Chmelíková Magdalena, Obvodní soud pro Prahu 6

2 přílohy

 

 

 

Vážený pane Havlíku,

 

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.9.2017, pod spisovou
značkou 52 Si 398/2017.

 

 

Magdalena Chmelíková

vyšší soudní úřednice

OS Praha 6

Mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Chmelíková Magdalena, Obvodní soud pro Prahu 6

2 přílohy

 

 

Vážený pane Havlíku,

 

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 29.9.2017, pod spisovou
značkou 52 Si 398/2017.

 

 

Magdalena Chmelíková

vyšší soudní úřednice

OS Praha 6

Mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste David Havlík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.